Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2020.

0
4615

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. studenog 2020. do 07. prosinca 2020. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sukladno člancima 17. i 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, NN 11/94 i NN 38/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za sljedeću godinu zajedno s godišnjim proračunom.
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2020., donesen je 5. prosinca 2019. S obzirom na to da su tijekom 2020., na osnovi provedenog Javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2020. (KLASA: 007-01/19-01/119, URBROJ: 2109/02-06-02-19-5), potpisani ugovori s udrugama iz područja tehničke kulture, te uzevši u obzir otežane okolnosti provedbe projekata i programa uzrokovane pandemijom koronavirusa, potrebno je donijeti Izmjene i dopune pa članak 2. spomenutog Programa izmijenjen i dopunjen glasi:

„Članak 2.
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se na temelju Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09), na temelju Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 4/16) i na temelju provedenog javnog poziva korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu programa (projekata) i financijskih planova za sljedeću godinu.
Ukupno je za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2020. godinu potrebno osigurati iznos od 99.500,00 kuna. Financiranje Programa ostvarit će se u skladu s podacima prikazanima u tablici.

Tablica se nalazi u prijedlogu Odluke.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. studenog 2020. do 07. prosinca 2020.