Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama

0
25

Ovo savjetovanje je otvoreno od 10. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Predlaže se dopuna Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama na način se da u članku 2. Odluke, stavku 6, doda alineja 4. koja glasi:

„-kada se dodjeljuje sportskim klubovima/udrugama za klupske prostorije za obavljanje njihove registrirane djelatnosti, daje se na korištenje uz naplatu prema početnim cijenama iz Odluke o zakupu poslovnih prostora i prema pojedinačnim odukama/zaključcima koje, uz pozitivno mišljenje Zajednice sportskih udruga Čakovca, donosi gradonačelnik.“

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 10. svibnja 2021. do 17. svibnja 2022.