Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca

0
1246

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. siječnja 2016. do 5. veljače 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Na sudjelovanje u savjetovanju pozivaju se svi građani, poglavito oni koji su u okviru svojih djelatnostima korisnici javnih površina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Čakovca.

Članak 3 Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca usklađuje se sa Zakonom o savjetima mladih (NN RH 41/14). Javni poziv za isticanje kandidatura objavljuje se na mrežnim stranicama, službenom glasniku jedinice lokalne samouprave te u sredstvima javno priopćavanja. Stoga je u čl. 3 st.1 dodana riječ „Službenom glasniku“. Isto tako Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavljuju se na mrežnim stranicama, a ako jedinica lokalne samouprave nema mrežne stranice objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave te u sredstvima javnog priopćavanja. Stoga će se Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavljivati na web stranicama Grada Čakovca.

Link Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 2/14)

U Odluci se preciznije definira izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici. Temeljem ponuđenog teksta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Čakovca.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. siječnja 2016. do 5. veljače 2016.