Utorak, 17 svibnja, 2022
Naslovnica Aktualna savjetovanja

Aktualna savjetovanja

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 10. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 10. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 10. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...

Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u...

Ovo savjetovanje je otvoreno od 10. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja...