Nacrt prijedloga Odluke o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Blok 1“ Čakovec

0
312

Ovo savjetovanje je otvoreno od 17. studenog 2016. do 21. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Prema odredbi članka 86. i 87. Zakona o prostornom uređenju (NN RH 153/13) izrada, odnosno izmjena i dopuna prostornog plana započinje na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Odluka sadrži:

  • pravnu osnovu za izradu i donošenje prostornog plana (ili njegovu izmjenu i dopunu),
  • razloge za donošenje prostornog plana (odnosno izmjene i dopune),
  • prostorni obuhvat,
  • sažetu ocjenu stanja u prostornom obuhvatu,
  • ciljeve i programska polazišta,
  • popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova,
  • način pribavljanja stručnih rješenja,
  • popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi prostornog plana (ili njegovih izmjena i dopuna),
  • rokove za izradu prostornog plana, odnosno njegovih pojedinih faza,
  • izvore financiranja izrade prostornog plana odnosno njegovih izmjena i dopuna

Razlozi zbog kojih je potrebno pristupiti izmjeni i dopuni predmetnog urbanističkog plana uređenja navedeni su u prijedlogu Odluke.

Ovom Odlukom ostvaruju se zakonski preduvjeti za pokretanje postupka izrade i donošenja izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 18. studenog 2016. do 21. studenog 2016.