Nacrt prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2017.

0
501

Ovo savjetovanje je otvoreno od 3. srpnja 2017. do 1. rujna 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije na temelju članka 6. stavka 1. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave „Narodne novine“ broj 65/16),  uz suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, donosi župan Međimurske županije.

Procjene rizika od velikih nesreća za područja općina i gradova moraju biti usvojene do kraja ožujka 2018. godine, a za područje županije do početka rujna 2018. godine. Kako se procjena rizika od velikih nesreća za područje županije izrađuje po izradi i na temelju rezultata procjena rizika jedinica lokalne samouprave s područja županije, obveza je jedinica lokalne samouprave procjene izraditi u zakonskom roku.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 3. srpnja 2017. do 1. rujna 2017.