Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila

0
204

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. siječnja 2016. do 5. veljače 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Na sudjelovanje u savjetovanju pozivaju se svi građani, poglavito oni koji su u okviru svojih djelatnostima korisnici javnih površina predmeta u vlasništvu Grada Čakovca.

Uz čl. 1. Odluke:

             Briše se čl. 23. st 3. Odluke sukladno Presudi Vrhovnog suda RH Broj: Usoz-164/2012-6. Prema presudi Vrhovnog suda rezervacija parkirališnih mjesta može se omogućiti točno određenim kategorijama tijela koja obnašaju javnu vlast odnosno javne funkcije. Stoga je potrebno ili dobro razraditi kriterije i popisati pravne osobe ili s obzirom da se tim poslovima bavi GKP Čakom d.o.o. izbrisati taj stavak kao što je predloženo.

Uz čl. 2 Odluke:

Prema navođenju Policijske uprave Međimurske, u članku 30. st. 1. potrebno je iza riječi „vozila“ upisati riječi „iz čl. 5. st. 1. toč. 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama“.

Izbrisana je riječ „komunalni redar“ tako da premještanje, blokiranje i deblokiranje nepropisno parkiranih vozila s prometnih površina, određuje ovlaštena osoba Policijske uprave Međimurske i prometni redar, a ne komunalni.

Uz čl. 3. Odluke:
Prema navođenju Policijske uprave Međimurske umjesto riječi „Tehnički neispravna, neregistrirana i vozila bez tablica“ upisuju se riječi „dotrajala, oštećena i napuštena vozila“

Uz članak 4. Odluke:
U slučajevima iz čl. 5 i 7. Odluke ne naplaćuje se člankom navedena novčana kazna.

Uz članak 5. Odluke:
Stavak je suvišan.

Link Odluke o izmjenama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila (Sl. gl. Grada Čakovca 5/15

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. siječnja 2016. do 5. veljače 2016.