Nacrt Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Ivanovec“

0
248

Ovo savjetovanje je otvoreno od 4. veljače 2016. do 8. veljače 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN RH 153/13), provedena je javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Ivanovec“. Prispjela mišljenja odnosno očitovanja javnopravnih tijela o prijedlogu UPU-a, analizirali su i opravdanost istih ocijenili odgovorni voditelj i nositeljem izrade plana na osnovu čega je sastavljeno Izvješće o javnoj raspravi koje je objavljeno na web stranicama Grada Čakovca i ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (ISPU).

Sukladno prihvaćenim mišljenjima navedenim u Izvješću o javnoj raspravi, izrađen je nacrt konačnog prijedloga UPU-a.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 4. veljače 2016. do 8. veljače 2016.